Vekst Ørskog AS er ei produksjonsbedrift i Ørskog kommune som har til hensikt å skape og gi eit arbeidstilbod til personar som treng varig tilrettelagt arbeid (VTA). Bedrifta er heileigd av Ørskog kommune, men er sjølvstendig drevet etter aksjelovens regler. Bedrifta blei stifta i 2004. Administrasjonen har 4 fast ansatte og har 5 styremedlemmar.

Formål: Vi har i dag 15 VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) og vi er leverandør av velferdstenester til både NAV og kommune. Vi er ei ISO sertifisert bedrift gjennom den nye standarden NS-EN ISO 9001:2015
Arbeidet er tilpassa vår arbeidskraft og våre arbeidstakarar får tilrettelagt arbeidet slik at dei kan jobbe mest mogleg sjølvstendig. På denne måten skapar vi meiningsfulle dagar og utvikling av menneska som arbeider her.

Produksjon og tenester: Vekst Ørskog tilbyr tenester både innan møbel og trevirke, fresing av sponplater, kapping av metall, miljøstasjon, montering av brytere, hagearbeid og vedlikehold, transportoppdrag mm.
Vi har bra med utstyr, maskiner og fagkompetanse innan våre områder. Vi har konkurransedyktige prisar og tilbyr god kvalitet på varene/tenestene vi leverer til våre kundar.
Vi er underleverandør til fleire kjente bedriftar innan møbel, offshore, vindusventilar, transport og miljø. Vi har to store varebilar og ein mindre som vi nyttar til ulike arbeidsoppgåver og frakt av gods