VARIG TILRETTELAGT ARBEID, ELLER TILPASSA ARBEIDSOPPGÅVER

Varig Tilrettelagt Arbeid kan tilbys til personar som har behov for arbeid i ein skjerma atmosfære, eller virksomheit. I vår bedrift tilpassar vi arbeidsoppgåvene etter den enkeltes evne og behov.

KVEN KAN FÅ VTA-PLASS OG KVA ER KRAVA?

Dersom du har, eller i nær framtid ventes å motta uførepensjon/trygd, og har spesielle behov med tanke på tilrettelegging og oppfølging, kan ein VTA-plass vere aktuell for deg. Gjennom tilrettelagt arbeid kan du få utvikle dine ressursar, og oppleve ein meiningsfull kvardag med produksjon av varer og tenester i ditt tempo.

VARIGHEIT- Tiltaket er ikkje tidsbegrensa. Det kan likevel i periodar vurderast om det kan vere aktuelt å prøve å jobbe i ei ordinær bedrift innimellom

KORLEIS GÅ FRAM(SØKE)? Ta kontakt med NAV-kontoret i di kommune

VEKST ØRSKOG AS, Postboks 261, 6249 ØRSKOG.

Åpningstider: 0730-1500 (mån-fred). Telefon sentralbord 70 27 28 00 post@vekst-orskog.no