Opningstider Sjøholtstrand Miljøstasjon 2017:

Tysdag og torsdag kl. 10-18

Fyrste laurdag i måneden i perioden frå og med mars 2017 til og med oktober 2017 frå klokka 10-14

 

Julestenging i veke 52(desember)

Det kan skje endringar i høve til helligdagar og ferie, sjå aarim.no eller orskog.kommune.no

Telefon Miljøstasjon:  912 43 489

Prislister på tjenester finner du her: Prislister.

Kva kan du levere?

Du kan levere nesten alle typar avfall til vår bemanna miljøstasjon. Alle som betaler renovasjonsgebyr til ÅRIM har miljøstasjonkort. Med kortet har du ei gitt mengde avfall du kan levere utan å betale (600 kg avfall eller 6 kubikkmeter) pr år. Eksempel på kva du kan levere: møblar, madrasser, trevirke og bygningsmaterial, syklar, måling, elektriske apparat, leiker, batteri, hageavfall + mykje meir.

EE-avfall(lysrør, pærer, batteri o.l.) og hageavfall(greiner, skat, gras og plenavfall og blomster) er gratis å levere.
 

 

DAGLIG LEDER RUNE WESTERÅS VED EIN AV ÅRIMS GLASINNSAMLINGSCONTAINER

DAGLIG LEDER RUNE WESTERÅS VED EIN AV ÅRIMS GLASINNSAMLINGSCONTAINER

VEKST-RULLEN KAN OGSÅ NYTTAST TIL BÅLPANNE OG UTEGRILLING OM SOMMAREN. DU FÅR KJØPT DEN PÅ VEKST-ØRSKOG AS

VEKST-RULLEN NOK 20,-